Purchaser

Description
Jobomschrijving
Je vervoegt het aankoopteam en staat mee in voor de dagelijkse werking van de dienst.
Je treedt op als het eerste aanspreekpunt voor de leveranciers.
Je buy-in bij je interne klanten en stakeholders is van cruciaal belang. Door deze te verzekeren draag je zorg voor een goede voorbereiding, behoeftebepaling en een accurate opvolging van je dossiers.
Je realiseert een maximaal aankoopresultaat, rekening houdende met prijs/kwaliteit/lead times/TCO/..., om zo een duurzaam aankoopbeleid te garanderen.
Je bewaakt de aankoopplanning en de goede samenwerking met de diverse business units.
Op regelmatige basis zorg je voor leveranciersevaluaties en verbeter en initieer je verbeteringsacties waar nodig. Hierbij werk je volgens de wetgeving op overheidsopdrachten.
Door een accurate markt- en leverancierskennis ben je in staat om pro-actief alternatieven voor te stellen met betrekking tot aanbestedingsmethodes, selectiecriteria, gunnings-voorwaarden en potentiële leveranciers.
Je rapporteert aan de Procurement Manager.
Jouw profiel
Je hebt een diploma op bachelor- of masterniveau, bij voorkeur in een economische richting of gelijkwaardig door minimaal 5 jaar relevante ervaring.
Heb je ervaring in de zorgsector en wil je een nieuwe wending geven aan jouw carrière? Ook dan kom je zeker in aanmerking
Je beschikt bij voorkeur over theoretische en praktische kennis inzake aankoop en overheidsopdrachten.
Ervaring met ERP pakketten (SAP) is een pluspunt
Je bent expert in plannen en organiseren en hebt een sterk analytisch vermogen.
Je hebt sterke communicatieve skills (zowel mondeling als schriftelijk), een goede overtuigingskracht en kunt collega's inspireren en motiveren.
Je bent sterk gericht op samenwerken en resultaten halen.
Je bent in staat om te gaan met complexe besluitvormingsprocessen.
Aanbod
Een contract van onbepaalde duur
Een aantrekkelijk salaris in overeenstemming met je ervaring en volgens IFIC barema.
25 verlofdagen + 5 flexdagen met de mogelijkheid tot opbouw van 4 extra anciënniteitsdagen
Andere voordelen zoals maaltijdcheques per gewerkte dag, GSM met abonnement, groepsverzekering, fietsvergoeding, benefits@work, ...
Ontwikkelingsmogelijkheden door een uitgebreid vormings- en loopbaanbeleid
Ondanks dat wij een grote organisatie zijn, verdwijn je niet in de anonimiteit. Iedereen kent iedereen, en het is die sfeer die ervoor zorgt dat men zich makkelijk thuis voelt.

Sinds 24/6/2022

Gesloten 2/7/2022

Filiaalmanager

Technicien Itinérant