stad Oostende

Projectmedewerker buurten en wijken (B1-3)

Omschrijving van de vacature

De dienst Buurten & Wijken omvat de stadsmariniers, wijkopbouwwerkers en de ontmoetingscentra. Binnen deze dienst zetten de stadsmariniers zich in voor een optimaal (samen)leven binnen de acht wijken van de Stad en dit vertaalt zich onder meer in wijkgerichte projecten en initiatieven.

Als projectmedewerker bij de dienst Buurten & Wijken word je aangestuurd door de stadsmariniers. Je helpt hen bij het vormgeven van projecten en initiatieven en begeleidt burgers, verenigingen, wijkcomités en organisaties bij het deelnemen aan deze activiteiten.

Je staat in voor de begeleiding van de projectindieners van het wijkbudget Wijkprikkels, voor de organisatie van de Wijkbabbels, je helpt mee aan de uitrol van wijkparticipatie en wijkcommunicatie, ...

Je komt terecht in een enthousiast team dat de lijnen uitzet van de gebiedsgerichte werking van de Stad en waarbij concrete initiatieven in de verschillende buurten en wijken worden gerealiseerd.

Benieuwd waar je terecht komt in het stedelijk organogram? Neem dan snel een kijkje via de knop hieronder.

Profiel

Aanwervingsvoorwaarden

Je bent houder van een bachelordiploma of een diploma hoger secundair onderwijs.

Ons aanbod

Wij bieden je onmiddellijk een voltijds contract van onbepaalde duur met een brutosalaris van min. 2.560 euro en max. 4.

131 euro. Je beroepservaring in de privésector of als zelfstandige in hoofdberoep wordt voor maximaal 10 jaar in aanmerking genomen voor de toekenning van het loon.

Tewerkstelling bij openbare diensten wordt volledig meegenomen voor de geldelijke anciënniteit.

We bieden je de mogelijkheid om te werken in een systeem van glijtijden met een goede verhouding tussen werk en privé. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om aan te sluiten bij de hospitalisatieverzekering en bieden we ruime opleidingsmogelijkheden.

Verder krijg je maaltijdcheques, een fietspremie, de volledige terugbetaling van je sociaal abonnement, de aansluiting bij de sociale dienst GSD-V met tal van voordelen en de kortingskaart Pluspas.

Bovendien kan je gebruik maken van het personeelsrestaurant met een gevarieerd aanbod gezonde maaltijden.

Sinds 18 juli 2022

Gesloten 18 oktober 2022

Deze vacature is gesloten

Projectleider wegenis en infrastructuur