Adjunct-directeur bij het Departement Financiën – Directie Gemeentebelastingen

Missie :

 • De strategische objectieven concretiseren die werden vastgelegd door de directeur van de Gemeentebelastingen en de Directie van het departement
 • De opvolging coördineren en verzekeren van de activiteiten van de organisatorische eenheden (Kadaster / Controle, Inkohiering, Inning, Geschillen in verband met de gemeentebelastingen)
 • De teams aansturen en het functioneren van de OE’ s van de DIrectie trachten te optimaliseren met oog voor de kwaliteit van de dienstverlening aan het publiek
 • Taken :

 • Het operationeel plan controleren en opvolgen onder de supervisie van de directeur van de Gemeentebelastingen. Meewerken aan het oprichten van nieuwe procedures om een optimale inning toe te laten
 • De medewerkers coachen (+ / - 30 personen), de uitvoering van de objectieven en projecten superviseren en de kwaliteit van de prestaties controleren.
 • De communicatie binnen de OE ’s stimuleren

 • De dossiers en documenten valideren alsook de inkomende en uitgaande briefwisseling van de verantwoordelijken van de OE s die onder zijn autoriteit geplaatst worden (Kadaster / Controle, Inkohiering, Inning, Fiscaal Geschillen)
 • De directeur van de Gemeentebelastingen bijstaan in verband met de procedures
 • bv. : dematérialisatie)

 • Vergaderingen leiden met de verantwoordelijken van de OE s om de stand van zaken te maken op de inkohiering en de inning van de gemeentebelastingen (opgestelde procedures, aanpassingen die moeten gedaan worden, ...)
 • De verantwoordelijken van de OE s adviseren op de inningsprocedures / methodes en nieuwe projecten. De directeur van de Gemeentebelastingen, de Ontvanger adviseren op problematische situaties
 • Integratie-, plannings-, werkings-, evaluatie-, selectie-, verzuimgesprekken houden voor de OE s
 • Nota's ter attentie van de Directie, workflow rapporten, brieven opstellen
 • Zijn expertise ontwikkelen (vormingen in verband met de taksen en de gemeentebelastingen)
 • Relevante informatie communiceren (projectfiches, tabellen, overzicht,...) aan de directeur van de Gemeentebelastingen om uitleg te geven over de stand van zaken in het verwezenlijken van de objectieven
 • Houder zijn van een diploma van master, een diploma van de tweede cyclus universitair onderwijs of daarmee gelijkgesteld hoger onderwijs, in een economische richting of de specifieke interne bevorderingsvoorwaarden vervullen
 • Relevante ervaring hebben in een leidinggevende functie van universitair niveau
 • De kennis van de wetgeving inzake fiscaal recht, de ordonnantie op de gemeente- en provinciebelastingen alsook de Nieuwe Gemeentewet wordt vereist
 • Tewerkstelling in statutair verband na het vervullen van alle benoemingsvoorwaarden; contractuele betrekking in de tussentijd
 • Uurrooster : voltijds (flexibiliteit op het vlak van uurrooster)
 • Plaats van tewerkstelling : Brussel
 • Maandelijks nettoloon : 2.597,45 € (minimum) / 3.664,69 € (maximum) (weddeschaal A6). Een berekening van het loon, rekening houdend met de familiale toestand, vroegere diensten, enz.
 • kan bekomen worden bij de O.E. Loopbaan van het Departement HR, alle dagen tussen 8u30 en 12u30, op het nummer 02 279 24 40.

 • Bijkomende voordelen : smartphone, maaltijdcheques, volledige terugbetaling van MIVB-abonnement en gedeeltelijke terugbetaling NMBS-abonnement, vrijstelling van het remgeld bij het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)
 • Om te solliciteren moet een sollicitatiedossier ingediend worden bij het Departement HR , samengesteld uit :

 • een brief waarin de sollicitatie wordt gemotiveerd;
 • een c.v.;
 • een fotokopie van het vereiste diploma.
 • Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden.

  De afsluitingsdatum van de indiening van de kandidaturen is dinsdag 14 september 2021 .

  Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 juli 1966 tot coördinatie van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken (Art.

  21, 2 en 5) zullen de kandidaten moeten voldoen bij een examen over de schriftelijke en mondelinge kennis van de Franse taal.

  Het taalexamen wordt georganiseerd door Selor (Selectiebureau van de Federale Overheid). De inschrijving gebeurt online op de website www.selor.be.

  Sinds 23/8/2021

  Gesloten 22/9/2021

  archer, integration analyst

  Legal Officer

  marketing & communication manager, manager consultancy

  (Senior) Retail Manager - Premium Fashion Retail

  Senior Accountant

  Financieel Analist